Business development

business-development

Usegy is uw Business development partner

Usegy is uw partner bij het opzetten en uitwerken van nieuwe activiteiten binnen uw onderneming. In veel gevallen slokken de dagelijkse werkzaamheden, binnen uw onderneming, alle beschikbare tijd en energie van u en uw medewerkers op.

Ontwikkeling

Hierdoor komt de ontplooiing van uw bedrijf in gevaar. Het “even erbij doen” past niet meer in deze tijd. De denkbeelden van de ontwikkeling van bedrijven met een duurzaam karakter veranderen en u wilt mee, u heeft eigen goede ideeën. Professionele ondersteuning is gewenst.

Activiteitenscan

Door mee te kijken en -te denken onderzoekt Usegy voor uw bedrijf snel en adequaat de mogelijkheden voor bij uw bedrijf passende uitbreidingen. Vanuit deze scan wordt het potentieel in beeld gebracht en verder planmatig uit gewerkt. De ideeën en de mogelijkheden vanuit uw bedrijf worden meegenomen in de activiteitenscans.

Aanpak

Samen met de directie stelt Usegy een plan van aanpak op en helpt zo nodig bij de eerste implementatie daarvan. Usegy kan zelfs in eerste aanleg het plan voor u ten uitvoer brengen.

Doorzetten

Usegy maakt zichzelf overbodig door zo snel mogelijk uw organisatie in stelling te brengen voor het overnemen en het doorzetten van uw nieuwe werkzaamheden. Indien hiervoor aanpassingen in uw personele bezetting of kennisverwerving noodzakelijk zijn kan Usegy u ook hierin van dienst zijn.

Neem contact op met Usegy