Milieu technologie

milieu technologie

USEGY is uw partner in milieu technologie

Usegy is uw partner voor een duurzame leefomgeving, -bodem en -ondergrond. Ook in deze trajecten staat de ruime ervaring van Usegy garant voor slagvaardige en klantgerichte oplossingen bij onderzoek en aanpak van saneringstrajecten.

Onderzoek

Onze bodem is een complex systeem van vaste deeltjes, waterstromingen en levende organismen. Verstoringen daar binnen hebben altijd een gevolg. Bovengrondse werkzaamheden en activiteiten in het verleden hebben ertoe geleid dat op veel plaatsen het natuurlijk evenwicht in de ondergrond is verstoord en verontreinigd. Om potentieel gevaar voor het gehele ecosysteem het hoofd te bieden kunnen verscheidene onderzoeken noodzakelijk zijn. Usegy voorziet in alle facetten van milieukundig onderzoek.

Sanering

Usegy biedt kundige ondersteuning bij de aanpak van sanerings-trajecten. Met een heldere blik op de pragmatische aanpak en vanuit een duurzaam karakter, ont-zorgt het team van specialisten u daar waar noodzakelijk en adviseert u daar waar gewenst. Zowel de ondergrond als de bovengrond is ons werkgebied. Het is juist de bovengrondse aandacht die mede zorg draagt voor het duurzame leefmilieu dat we allen wensen. Bij ( bodem-) saneringen wordt de financieel- economisch best haalbare oplossing gecombineerd met de aandacht en effecten op de lange termijn. Zo gaan we in het heden direct vooruit, zonder de toekomst in de weg te staan.

Technieken

De technische ondersteuning is ge├źnt op een scala van mogelijk toepasbare technieken. Zo kent Usegy conventionele ontgravingen, grondwatersaneringstechnieken, in-situ technieken, biologische technieken, tanksaneringen, asbestsanering, grondreiniging en grondbank activiteiten. De best toepasbare techniek is gestoeld op- en afhankelijk van gedegen bodemonderzoek (grond en grondwater), archeologisch onderzoek, flora- en fauna onderzoek, ecologie en brede milieustudies.

Neem contact op met Usegy