Bio technologie

algen

Usegy is uw partner in bio technologie

Usegy heeft de focus om bio technologie en chemische technologie te koppelen met als doel het verwaarden van reststromen, reduceren van CO2 emissie en de creatie van groene grondstoffen.

Algen technologie

Het ontwikkelen van algen-technologieën door de koppeling van reststromen als warmte en afvalwater, aan deze techniek. Hierbij kan worden gedacht aan de afvalstromen van de industrie maar ook aan vergistingsinstallaties. met deze technologie zullen BioBased chemicals en voedingsmiddelen worden geproduceerd.

Usegy concentreert zich op het ontwikkelen van scheidings- en oogsttechnieken. Hiermee verwacht Usegy de algen teelt in de nabije toekomst rendabel te kunnen maken. Tevens ligt de focus op het extraheren van moleculen voor gebruik in voedingsmiddelen.

Verwaarding van reststromen

Hergebruik van restmaterialen in nieuwe materialen wordt door Usegy gestimuleerd en gerealiseerd. Ketensamenwerking speelt hierin een belangrijke rol. Usegy is ook zelf actief met de ontwikkeling van duurzame projecten waarbij restmaterialen kunnen worden verwerkt tot herbruikbare materialen en producten.

Neem contact op met Usegy