Kernwaarden

Kernwaarden Usegy

Usegy voor vertrouwen

De kernwaarden van Usegy zijn gebaseerd op één grondvest : “vertrouwen”.
Bij Usegy is vertrouwen gestoeld op de 7 principes van de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties:

“Het afleggen van rekenschap, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belangen van stakeholders, respect voor rechtsorde, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten.”

Usegy staat dan ook voor aanpakken, leveren en doen wat we beloven. Zien is kennen !

Visie

Usegy ziet toekomst in slimme samenwerking en draagt deze dan ook uit in haar streven naar een beter leefmilieu.

Missie

Usegy beschouwt het als haar plicht om ten volle mee te werken aan het opzetten van samenwerkingsverbanden waar kennisdeling een sleutelwoord is. Usegy streeft naar – en werkt aan een kernplaats in de samenleving om vanuit een stabiele organisatie haar meerwaarde te leveren aan die samenleving. Dit breed maatschappelijk karakter zal haar weg vinden middels het leveren van de diensten welke door Usegy aan Organisaties worden aangeboden.

Doel

Usegy heeft ten doel haar kennis en kwaliteiten op duurzame wijze in de markt te zetten.