Bouw en Infra

Bouw en infra

USEGY is uw partner in Bouw en Infra

Usegy ondersteunt vanuit haar kennisveld Bouw en Infra gerelateerde projecten. Ons team levert diensten in relatie tot de duurzaam bebouwde omgeving. Bodem en Ondergrond zijn belangrijke pijlers voor duurzame ontwikkeling en zorgvuldig gebruik binnen onze bebouwde omgeving. (zie milieu technologie)

Bouw

Vanuit onze visie op duurzame ontwikkeling ondersteunt Usegy de innovaties die aansluiten op de behoeften van de hedendaagse bouw met de focus op verlagen van energieverbruik, – CO2 emissie en waterhuishouding zonder afbreuk te doen aan leefcomfort. Ook in dit traject staat ketensamenwerking centraal. Usegy is ook gericht op de ontwikkeling van bouwcomponenten waarbij restmaterialen als basis dienen voor die ontwikkeling. Het ‘SLS’ bouwcomponentensysteem is hier een voorbeeld van.

Infra

De ondersteuning van Infra projecten wordt door Usegy ingevuld vanuit innovatie en ketensamenwerking. Het toenemend gebrek aan ruimte dwingt ons om andere invulling te geven aan zowel ondergronds als bovengronds infrastructurele werken. Daarnaast is de koppeling met duurzame bouw projecten in toenemende mate orde van de dag. Het grote relatie netwerk van Usegy in Nederland en België kan op de gepaste momenten worden ingezet om complexe infrastructurele projecten uit te werken en te realiseren.

Neem contact op met Usegy